زمان حال ساده                                زمان های اینده

زمان حال استمراری                               جملات شرطی

زمان حال کامل                                         افعال مجهول

زمان گذشته ساده                                  نقل قول

زمان گذشته استمراری                          ضمایم پرسشی

زمان گذشته کامل                                    افعال بی قاعده                             


برچسب‌ها: دروس و گرامر

تاريخ : 2012/11/16 | 17:6 | نويسنده : سینا محمدیان |
  • يکتا گستر
  • آسان گل